Het mooiste wat we kunnen meemaken is raadselachtigheid. Daar komt alle ware kunst en wetenschap uit voort. 
A. EinsteinDe komende 2 jaren zal Psychotherapeute & Mindfulnesstrainer Tania Verhulst, in het kader van haar Manama Psychologie aan de UA & OU,  wetenschappelijke onderzoek uitvoeren omtrent enkele psychologische thema's. 

De informatie zal verzameld worden via 3 digitale vragenlijsten. Het doel van deze onderzoeken is het vergroten van de inzichten omtrent deze thema's en het optimaliseren van de psychische hulpverlening.


De eerste studie, die eind 2017 - begin 2018 zal opstarten, gaat na of de hechtingsstijl tussen ouder en kind effect heeft op het latere leven van het volwassen geworden kind. 
De eerste digitale vragenlijst zal ten vroegste in januari 2018 ter beschikking kunnen worden gesteld aan de aangemelde deelnemers.Wat houdt dit concreet voor u in:

• ontvangt 3 keer een digitale vragenlijst, omtrent een psychologisch onderwerp, die u invult en digitaal terugzendt. Tussen de vragenlijsten zal veel tijd zitten, omdat het om afzonderlijk op te starten en volledig af te ronden onderzoeken zal gaan. De groep wordt na deze 3 onderzoeken afgesloten. U zal nadien dus geen vragenlijsten meer ontvangen. 
• Door een effectieve deelname (het bezorgen van een vragenlijst die kan opgenomen worden in het onderzoek) wordt u opgenomen in de deelnemerslijst waaruit, na afronding van de onderzoeken, 5 bonnen van 50,- euro zullen worden geloot voor vrije besteding in de praktijk van Psychotherapeute/ Yoga & Mindfulnessdocente Tania Verhulst. Deze bon is niet gepersonaliseerd, dus u kan deze zelf gebruiken of aan iemand cadeau doen. 

Belangrijk om vooraf te weten:
Elke deelname is op vrijwillige basis, de ingevulde vragenlijsten worden geanonimiseerd. 
Het onderzoeksrapport dat u zal ontvangen, geeft overzicht van de gevolgde procedure en toegepaste be- en verwerkingen van de gegevens. 
Uw persoonlijke gegevens worden onder geen beding doorgegeven, verkocht of voor andere doeleinden gebruikt, noch door andere personen gezien dan door de onderzoeker zelf.

© 2016 Tania Verhulst i-depot nr 085276