Hieronder kan u de ervaringen lezen van Linda ,een dame die in het najaar van 2013 bij de docente in Persoonlijke Begeleiding ging. Linda kampte met zowel lichamelijke als mentale (doorheen de tijd zich herhalende) zware vermoeidheidsklachten.

Eerst kan u het verhaal door Linda zelf lezen, daarna vindt u een toelichting over de begeleiding door de docente.

 

Dank aan Linda voor de medewerking aan dit verslag en haar moed en vertrouwen om met wat zich aandiende aan de slag te gaan. 

 

 

HET VERHAAL DOOR LINDA ZELF:

In begeleiding:

“Persoonlijke Begeleiding Stressreductie & Zelfzorg , was voor mij de eerste schakel in het zoeken naar evenwicht, op een moment dat de balans tussen spanning en ontspanning volledig ontregeld was.
Hierin begeleid door ruimtegevende gesprekstherapie, helende ademhalingstechnieken en rustgevende meditatie voelde ik me gedragen in mijn zoektocht naar innerlijke rust en veerkracht.
Letterlijk en figuurlijk  werd het “het gewicht in je verhalen loslaten en zo doorheen elk verhaal een beetje lichter worden”.
 
Compassietraining als vervolg van de begeleiding, was voor mij de noodzakelijke aanvulling om verder te groeien in een nieuwe levenshouding, naar een nieuwe levensfase.
Het was als een ketting weven van aanvaarden, loslaten en plaatsgeven.
Over begrijpen, eerder dan begrepen worden.
Over vergeven, ook jezelf.
Over zelfacceptatie.
Jezelf leren de tijd geven om op adem te komen, je kwetsbaarheid  toe te laten en te koesteren en je te verbinden met je compassievolle zelf.
Zo beginnen beseffen dat je er niet alleen voor staat. Dat er heel wat hulpbronnen te vinden zijn in jezelf. Bronnen die er altijd zijn, als je tijd neemt om ze te laten groeien. Als je ze ruimte geeft.”

 

Na afronding van de begeleiding:

Het volgen van deze twee cursussen heeft me terug bij mezelf gebracht, me geleerd om mezelf ruimte te geven, te vertrouwen in mezelf,  mijn kracht te zien en voor mezelf te leren zorgen,…
Ik begrijp nu dat hetgene waar ik door moest niet voor niets is geweest.
Zoals een lotus groeit vanuit de modder naar de zon.
 
Dank voor je verbondenheid en je medeleven. 
Het was een eerlijke en oprechte ontmoeting.”

Linda.

 

TOELICHTING VAN DE DOCENTE OVER DEZE BEGELEIDING IN HET BIJZONDER, ALSOOK BEGELEIDING IN HET ALGEMEEN:

Er werd gestart met de reeks Stressreductie & Zelfzorg.

In deze basisreeks is er ruimte voor gesprekstherapie, ademhalingstechnieken en meditatieve training. De vaardigheden die worden aangeleerd in deze reeks, bevorderen de innerlijke rust die voorwaarde vormt voor een heldere kijk op de gegeven situatie. De cliënt gaat met de oefening ook thuis aan de slag. Zo wordt de begeleiding een geheel van vijf sessies plus vele tussentijdse oefenmomenten in het dagelijkse leven. In elke sessie wordt bewust tijd genomen om te bespreken wat er op de voorgrond staat of komt en hoe het oefenen thuis gelopen is.

Daarna ging de begeleiding over in Compassietraining. Dit kon, omdat Linda reeds voor de start van de persoonlijke begeleiding kennis had gemaakt met Mindfulness. Compassietraining bouwt o.a. voort op vaardigheden die verworven worden in Mindfulnesstraining.

De Compassietraining geeft ruimte om nieuwe wendingen te consolideren.
De nieuwe vaardigheden worden verder verkend en uitgebouwd.
Er wordt gekeken wat wel werkt, wat minder. Op basis deze bevindingen wordt de begeleiding verder uitgebouwd.

 

Doorheen de tijd verschoven de zwaartepunten op een natuurlijke wijze in de begeleiding van Linda.
Er werd zowel gebruik gemaakt van gesprekstherapie, visualisatie-oefeningen, metaforen, ademhalingstechnieken, schrijftherapie, schematisering en oplijsting, meditatietechnieken,..

 

Elke begeleiding is uniek.
Begeleiding op maat is een proces, zoekt naar gepaste evenwichten tussen dialoog, uitproberen en overschouwen,… zodat uiteindelijk de deelnemer verder kan met nieuwe vaardigheden en inzichten in haar/zijn leven. Vaardigheden die onder begeleiding een eerste vorm krijgen en worden afgestemd en afgetoetst op bruikbaarheid binnen de context van de cliënt.

© 2016 Tania Verhulst i-depot nr 085276