Hieronder kan u nalezen hoe de therapeutische methodiek (met registratie bij BBIE i-depot ) van therapeute Tania Verhulst is opgevat en zich ontvouwt.

NB: Tijdens de oriëntatiesessie krijgt u onderstaande tekst ook in papieren versie mee naar huis.

Persoonlijke begeleiding bij therapeute Tania Verhulst

Onder begeleiding aandacht vergroten voor de wijsheid binnenin.

Persoonlijke begeleiding nemen, betekent verantwoordelijkheid nemen voor uw eigen, unieke leven. 
Therapeutische begeleiding nemen is geen overbodige luxe...de wereld zou er anders uitzien indien alle volwassenen regelmatig tijd en ruimte zouden maken om de ademhaling te volgen en naar binnen te keren, daar even te gaan zitten en te luisteren naar de verhalen die aandacht nodig hebben. Zoals gaan zitten bij een kampvuur, maar dan binnenin. Daar waar jouw bron van wijsheid zich ook bevindt.


CG Jung (1875 – 1961) zei ooit: “Who looks outside, dreams; who looks inside, awakes.”

 

Omdat de meesten onder ons dit ontvankelijk consulteren binnenin niet geleerd hebben of door de snelheid van de buitenwereld het spoor verloren zijn, weten we vaak niet meer hoe hiermee te beginnen. 


Het is net dat wat u in eerste instantie terug zal leren tijdens de starttherapie: aanknopen bij en stapsgewijs gaan vertrouwen op de innerlijke rijkdom, de wijsheid binnenin. Uw kompas.
Uw therapeute is een ervaren gids. De inbreng die van u wordt gevraagd, is dat u zichzelf voor dit oefenproces de nodige tijd gaat geven. Het ritme en de taal van onze innerlijke wereld zijn immers van een andere dimensie dan die van de huidige jachtige en hoekige buitenwereld. Het vraagt soms geduldig volhouden, maar door voortgezet oefenen zal de wereld binnenin vertrouwder en begrijpelijker worden. 

U zal ontdekken dat alles wat u verder kan helpen binnenin al aanwezig is. 


Methodiek: Starttherapie (1 + 5 sessies) + (eventueel) Vervolgtherapie 

Uw therapeute heeft op basis van haar professionele kennis en praktijkervaring een methodiek opgesteld die vanuit een aanpak met ruime toepasbaarheid en effectiviteit (Starttherapie) langzaamaan kan evolueren naar een volledig op maat vormgegeven verdieping van de begeleiding (Vervolgtherapie).

De Starttherapie bouwt op rond :

  1. kennismaken met elkaar en met het verhaal (de hulpvraag bekeken vanuit de verschillende menselijke bestaansdimensies), 
  2. uitproberen en afstellen van de techniek van
    • introspectie (gebaseerd op MBSR – Mindfulness Based Stressreduction / kortweg: Mindfulness) 
    • introceptie (gebaseerd op de cliëntgerichte experiëntiële therapie / kortweg: een begeleidingsvorm die de waarde van de ervaringen van de cliënt ruimte geeft en in hun belang (h)erkent).

Deze eerste begeleidingsfaze wordt afgerond door samen de initiële hulpvraag te herbekijken, de verworvenheden te overschouwen. Sommige mensen hebben voldoende ondersteuning gekregen om af te ronden, andere verkiezen verder te werken, aandacht te geven aan een of meerdere specifieke thema’s. Dit is een vrije en persoonlijke keuze.

Na de starttherapie heeft u de basisvaardigheden onder de knie om vanuit een veerkracht- en stabiliteitondersteunende insteek uw pad verder te zetten. Dit kan u zelfstandig doen of samen met de therapeute in de vervolgtherapie. 

De Vervolgtherapie zal op basis van de vaardigheden die u in de starttherapie verwierf, de begeleiding verruimen naar een werkvorm die in vakjargon eclectisch en integratief wordt genoemd. Dit wil zeggen dat wordt gekeken op welke  afgestemde en toegespitste wijze (door de meest geschikte werkvormen uit te kiezen) het best tegemoet kan worden gekomen aan de (geher)formuleerde hulpvraag. 


Praktisch en schematisch:

De 2 hierboven vermelde opeenvolgende delen zien er praktisch en schematisch als volgt uit: 

Starttherapie (= de tocht naar binnen in interactie vormgegeven: aandacht, aarden, ademen, afstemmen). 

• Invullen en doorsturen aanmeldingsformulier (basisgegevens voor cliëntdossier)

• 1 oriëntatiesessie van 60’: kennismaking met elkaar, de praktijk, de werkvorm, de hulpvraag + (verdere opbouw cliëntdossier)

• 5 praktijksessies van 90’: 30’ gesprek + 60’ innerlijke concentratie en observatie (ademhalingstechieken, meditatie,..)

Vervolgtherapie (= eventuele verderzetting van de reis op basis van de reeds verworven basisvaardigheden).

• Besproken bij afronding Starttherapie

• Keuze uit brede waaier aan werkvormen

• Aantal en duur van de sessies in onderling overleg

 

 

© 2016 Tania Verhulst i-depot nr 085276