Hieronder kan u enkele slides bekijken uit de presentatie die Tania Verhulst op 11 juni 2016 in het Provinciaal Vormingscentrum Antwerpen hield omtrent de door haar ontwikkelde Startmethodiek voor volwassenen met psychische hulpvragen.

Begin 2016 werden, in het licht van deze voorstelling, alle cliënten die in 2015 Starttherapie (hieronder ook met Triple V aangeduid) volgden, bevraagd over de aanpak en werkzaamheid van deze therapievorm die Mindfulness (hieronder ook met MBSR aangeduid), Positieve Neuroplasticiteit en Individuele Psychotherapie samenbrengt. Enkele onderzoeksresultaten werden mee verwerkt in de onderstaande beelden.

 

 

Evolutie psychische welbevinden van cliënten die Starttherapie volgden bij docente /therapeute Tania Verhulst.

 

 

 

 

© 2016 Tania Verhulst i-depot nr 085276