In onderstaan bestand kan u de bevindingen nalezen van de enquete die werd gehouden bij aanvang van het nieuwe lesseizoen Yoga in september 2013. Onderzoeksthema was het eventuele effect op het welbevinden van het stoppen met yoga gedurende ca. 8 weken. Alle aanwezige herstarters (Grembergen) namen deel.

Onderzoeksresultaten zomerstop yoga.pdf Onderzoeksresultaten zomerstop yoga.pdf
Grootte : 228,581 Kb
Type : pdf

© 2016 Tania Verhulst i-depot nr 085276