Copyright 

De methodiek, format & de werkmap die docente therapeute Tania Verhulst uitwerkte en gebruikt ter ondersteuning van de persoonlijke begeleidingen werden opgenomen in I-Depot van het BBIE (Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom). Deze werken mogen noch door derden professioneel aangewend, noch gekopieerd, noch overgenomen worden in enig welke vorm ook zonder de toestemming van docente therapeute Tania Verhulst. 

 

© 2016 Tania Verhulst i-depot nr 085276