The one who looks outside, dreams; the one who looks inside, awakens.

C.G. Jung


When you are feeling scattered, collect and concentrate your thoughts and feelings. Quit chasing the brass ring. Return to the reliable rewards of feeling already full. Savor pleasure, move, lift your eyes to the horizon, enjoy art, feel the core of your body, and come into the present moment.                                                                                                                               

Rick Hanson


Bewustzijn ontwikkelt zich door de nuances en de betekenis van innerlijke fysieke gewaarwordingen te begrijpen.                     

P.A. Levine


De oosterse nadruk op het loslaten van fixatie op de vorm,
individuele kenmerken en persoonlijke geschiedenis is als uitademen,
terwijl de westerse nadruk op vorm aannemen, individuatie en persoonlijke
creativiteit als inademen is.
En zoals inademen tenslotte overgaat in uitademen,
zo gaat uitademen ten slotte over in inademen.
Elk aspect vertegenwoordigt zonder het andere slechts de helft van het geheel.
John Welood

 

Ik sta even stil en dat is een hele vooruitgang!
Bertolt Brecht

 

Kennis wordt begrip als het aan gevoel gekoppeld is.
Alleen een diep begrip, geladen met een krachtig gevoel,
is in staat om gestructureerde gedragspatronen te wijzigen.
Alexander Lowen

 

What happens when people open their hearts?
They get better.
Haruki Murakami

 

There is a crack in everything.
That`s how the light gets in.
Leonard Cohen

 

Love is the willingness to extend oneself
for the purpose of nurturing one`s own
or another`s spiritual growth.
Morgan Scott Peck

 

Ultimately, happiness comes down to
choosing between the discomfort of
becoming aware of your mental afflictions
and the discomfort of being ruled by them.
Youngey Mingyur Rinpoche

 

Your lifestory is uniquely and exactly
appropriate for your awakening.
All is just as it should be.
Nothing needs to be added.
Or taken away.
Tony Parsons

 

Geluk wordt mogelijk
wanneer zelfs wat wij als lijden beschouwen
ons niet ongelukkig maakt.
Dalai Lama


Als we gedachten en gevoelens kunnen gewaarworden,
zonder afkeer en zonder gehechtheid,
kunnen ze door ons bewegen zoals het weer dat verandert.
We zijn dan vrij om ze te voelen
en we kunnen verder bewegen als de wind.
J. Kornfield


Hoed je voor onverschilligheid jegens andere mensen.
Behandel hen met het respect dat je zou tonen voor een schat waarmee je al je wensen kunt verwezenlijken.
Dalai Lama


Yesterday is history
Tomorrow is a mystery
Today is a gift
It is called "present"
Eleanor Roosevelt


Als we ons tegen de werkelijkheid verzetten voelen we stress.
Stress is een teken dat we op het verkeerde spoor zitten.
Als we de realiteit omarmen voelen we vrede.
Katie Byron


Je lichaam staat in veel nauwere verbinding
met je onderbewuste
dan je bewuste, denkende zelf.
Lisette Thooft


Do not confuse peace of mind with spaced-out insensitivity.
A truly peaceful mind is very sensitive, very aware.
The Dalai Lama


If you wish to experience peace,
provide peace for another.
The Dalai Lama


Als woelig water tot rust komt, wordt het langzaam helder.
Lao Tse


Practice is the best of all instructions.
Aristotle


Geduld is een vorm van wijsheid.
Geduld laat zien dat we begrijpen en aanvaarden dat dingen soms hun eigen tijd nodig hebben om zich te ontvouwen.
Jon Kabat-Zinn 

 

 "...in order to reverse a wrong view,you must develop a right view.
In order to develop a right view, you should know the reality.
In order to know the reality, you should practice investigation..."
Dalai Lama

 

© 2016 Tania Verhulst i-depot nr 085276