Blog van Docente Therapeute Tania Verhulst

Citaten & meenemertjes voor mensen met een flair voor zingeving, bewustwording & zelfontplooiing

tumblr photo tumblr photo
Gepost 156 weken geleden
Gepost 156 weken geleden
<p>Bron: Het Laatste Nieuws - Vrijdag 15 januari 2016</p><p>Resultaat van een fijn gesprek met journaliste Celien Moors. Over het reptielenbrein, rustig ademen en de kracht van yoga en meditatie.</p>

Bron: Het Laatste Nieuws - Vrijdag 15 januari 2016

Resultaat van een fijn gesprek met journaliste Celien Moors. Over het reptielenbrein, rustig ademen en de kracht van yoga en meditatie.

Gepost 178 weken geleden
<p>Shortscript of PNP (positive neuroplasticity).</p>

Shortscript of PNP (positive neuroplasticity).

Gepost 198 weken geleden
Waar ik van gruwel, is een koude wetenschap die de werkelijkheid ‘onttovert’ en die mensen een gevoel van totale zinloosheid wil aanpraten. Waar ik van gruwel, is een fundamentalistische religie die meent de mensen te kunnen zeggen wat ze moeten geloven, wie de wijsheid in pacht heeft en aan wie ze zich moeten onderwerpen.
Waar ik van droom, is een middenweg.
Edel Maex
Gepost 198 weken geleden
<p>Flyer Yoga najaar 2015 - met enkele onderzoeksresultaten van de deelnemersbevraging dd juni 2015.</p>

Flyer Yoga najaar 2015 - met enkele onderzoeksresultaten van de deelnemersbevraging dd juni 2015.

Gepost 200 weken geleden

85% yogabeoefenaars meldt positieve impact op mentale welbevinden!

Yoga maakt blij !

Bij de aanvang van het nieuwe lesseizoen,  in september 2013, werd van de gelegenheid gebruik gemaakt om bij de herstarters  van de yogareeksen te polsen naar het ervaren effect van een zomerstop yoga van 2 maanden. Zowel het fysieke als mentale aspect werd bevraagd via een vragenformulier met open en gesloten vraagvorm.

Uit dit onderzoek blijkt de positieve impact van yogabeoefening:

·       op het mentale welbevinden: 85%

·       op het fysieke welbevinden: 65%

Bij de open vraag konden de deelnemers toelichten wat hen specifiek was opgevallen gedurende de periode waarop ze geen yoga deden en volgens hen aan deze tijdelijke stopzetting gerelateerd was. Dit maakte enige persoonlijke invulling en het verzamelen van bijkomende duidende informatie mogelijk. Naast de specifieke persoonsgebonden ervaringen kwamen enkele beschrijvingen meermaals terug.

·       Afname van innerlijke rust: 58%

·       Toename van rug en/of nekklachten: 26%

·       Daling van de slaapkwaliteit: 16%

Opmerkelijk: 35% van de herstarters vermeldt expliciet BLIJ te zijn na de zomerstop terug van start te kunnen gaan met yoga! 

Tania Verhulst

Gepost 202 weken geleden
De culturele evolutie van de neolithische geest (om de wereld te begrijpen) naar die van de 21ste eeuw, vond plaats na de biologische evolutie (om in de wereld te overleven) van het zoogdierbrein tot dat van de Homo Sapiens. Toen de wetenschap zich slechts richtte op het lexicale, van emotie verstoken brein, kwam ze in de problemen. De hersenen die de neolithische mens had ontwikkeld om te kunnen overleven, zaten zo in elkaar dat menselijke verbondenheid als belangrijker dan rekenen werd beschouwd, en emotionele intelligentie (EQ) was adaptiever dan een hoog IQ…

G.E. Vaillant - hoogleraar psychologie Harvard


Translated: “ Cultural evolution of the neolithic mind (to understand the world) to the 21th century, took place after de biological evolution (to survive in the world) of the mammalbrain towards the brain of Homo Sapiens. When science only focused on the lexical, emotion deprived brain, it got stuck. The brain that neolithic people developed to survive, was build up considering human bounding more important than mathematics, and emotional intelligence (EQ) was more adaptive dan high IQ…”

Gepost 202 weken geleden
Geestelijke gezondheid en rijpheid hebben twee belangrijke kenmerken gemeen. Ze houden beide rekening met de werkelijkheid en de ander.

 G. E. Vaillant


Translated: “Mental health and maturety have two important characteristics in common. They both take into account reality and the other person.” 

Gepost 202 weken geleden

© 2016 Tania Verhulst i-depot nr 085276