Annulatieregels.

 

De meeste mensen gaan bewust om met aanmeldingen voor groepsreeksen en/of verbindingen die ze maken om zich te laten begeleiden. Helaas wordt er soms administratief en therapeutisch voorbereidend werk verricht voor afspraken die niet nagekomen worden. Om deze ongemakken zoveel mogelijk te voorkomen en de begeleidingstijd optimaal te kunnen benutten voor patiënten en deelnemers, werden volgende annulatieregels opgesteld.

Elke deelnemer aan groepslessen of therapeutische begeleiding bij docente & psychotherapeute + Mindfulnesstrainer Tania Verhulst wordt sinds augustus 2018 voor de start enmits deze tekst, per bijlage in de administratieve correspondentie, ingelicht over de regels van kracht bij annulatie.

Therapie:

Therapeutische begeleiding omvat meer dat de tijd die de therapeut en de patiënt samen doorbrengen in de praktijk. Er gaat heel wat administratieve en therapeutisch methodisch werk aan vooraf en ook tussen de sessies loopt de opvolging van de begeleiding achter de schermen door (doorname thema’s vorige sessie, uitstippelen en bijrichten begeleidingsplan, opmaken medische verslagen – indien nodig - , inplannen sessie ahv mailing, kopiëren methodische documenten, verwerken psychologische testen, communicatie met arts(en),...). Uw therapeute is dus reeds voor u aan het werk vooraleer u uw eerste sessie heeft gehad en ook tussentijds wordt uw dossier opgevolgd.

Therapeutische begeleiding wordt per sessie bij aanvang contant betaald (bij uitzondering of online-therapie via overschrijving op voorhand).

Volgende annulatieregels zijn geldig:

  • Indien een ingeplande begeleiding niet door kan gaan, dient de patiënt dit ten minste 2 dagen op voorhand te verwittigen (bv. u zou op woensdag komen en verwittigt op maandag). In dat geval wordt er geen vergoeding gevraagd. Een andere patiënt kan nog ingepland worden.
  • Als er één dag voor de begeleiding wordt annuleerd, heeft de hulpverlener al werk voor de volgende sessie verricht en betaalt de patiënt(e) een bedrag van 25,- euro vergoeding.
  • Annuleert men de dag zelf, dan is er opvolgingswerk verricht + het vrijkomende uur kan niet meer tijdig doorgeschoven worden naar een andere patiënt(e), de begeleiding wordt volledig betaald door de annulerende patiënt.

 

Groepsreeksen:

Volgende regels zijn geldig:

  • De deelnamesom voor een groepsreeks wordt bij aanvang in de praktijkzaal contant betaald (gesloten omslag met naam op – deelnamesom er in). Een gestarte reeks wordt niet terugbetaald. De betaling kan niet opgesplitst of doorverkocht worden.
  • Heeft u aangemeld en kan u uiteindelijk toch niet opstarten, dan annuleert u minimum 5 dagen op voorhand. Indien u later annuleert, kan de lesgever een administratieve kost aanrekenen.

© 2016 Tania Verhulst i-depot nr 085276