Aanmelding Wetenschappelijke Onderzoeksgroep Psychologie

Hoe ontving / ontdekte u de uitnodiging voor deelname aan de onderzoeksgroep?