Aanmeldingsformulier Groepsreeksen Yoga (bij voorkeur invullen via vaste PC)

Welkom! Via het onderstaande formulier kan u zich aanmelden voor één of meerdere groepscursus(sen) van docente Tania Verhulst. De informatie die u doorgeeft, wordt discreet behandeld en niet gelezen door of doorgegeven aan derden. Enige tijd voor de start van de betreffende reeks, ontvangt u een mail met meer informatie. Een boeiende reeks toegewenst. Tot later. Tania (Gelieve zeker naam, mailadres en telefoonnummer vermelden. Zonder deze gegevens kan een aanmelding niet verwerkt worden.)

Voor welke cursus wenst u zich aan te melden? Duid aan.Kruis aan wat van toepassing is. Meerdere aanduidingen mogelijk.


Hoe kwam u met het aanbod in contact?
Heeft u
© 2016 Tania Verhulst i-depot nr 085276